Personale

 

Lægesekretær Lisbeth

Lisbeth startede hos os 1. oktober 2019 og skal primært være ansvarlig for receptionen herunder tidsbestilling, receptfornyelser, modtagelse af prøver, urindyrkninger mm. Lisbeth varetager desuden visse sygeplejeopgaver.

(obs billede er på vej)

 Lise

Sygeplejerske Lise

Lise har arbejdet i klinikken siden 2003.
Passer telefonen og tager sig desuden af følgende opgaver:
Råd og vejledning om sygdom, udenlandsvaccinationer, receptfornyelser mm

Lise har egne konsultationer vedr
Diabetes, blodtryk og KOL kontroller samt nogle akutte konsultationer, feks halspodninger, sår mm.

Varertager desuden
Lungefunktionsundersøgelser
Priktest
Blodprøver
Vaccinationer og andre indsprøjtninger
Sårskift og trådfjernelse
Øreskyl, Urinprøver, EKG

 Klinikken indefra

Sygeplejerske Maja

Maja startede hos os den 2. januar 2018. Maja  varetager samme opgaver som Lise ds passer telefonen og sidder i receptionen, hvor hun skal rådgive om sygdom,
udenlandsvaccinationer og receptfornyelser.
Maja har også egne konsultationer vedr: Diabetes/blodtryks og KOL kontroller, samt nogle akutte konsultationer, feks halspodninger, sårskift o.lign

Varertager desuden: EKG, urindyrkninger, trådfjernelse, vaccinationer, sårskift, øreskyl, priktest,  lungefunktionsundersøgelser mm.

(obs billede er på vej)

Uddannelseslæge Sarah, har været i klinikken siden 2018. Sarah er på vej til at blive speciallæge i almen medicin. Speciallægeuddannelsen foregår de kommende år hhv på relevante sygehusafdelinger og 1 dag om måneden i vores klinik, hvor I kan få tider hos hende. Sarah er på barsel fra september 2020.

Desuden arbejder sygeplejerske Rie hos os, som vikar og Thea, som er lægevikar.

Skiftende lægestuderende, som I kan støde på i klinikken  ifm deres sidste del af medicinstudiet, hvor de skal til eksamen i almen medicin, efter 8 dages klinisk ophold og undervisning på Universitet.